Kvalitetni drveni briketi proizvode se od sušenih, prirodno čistih drvenih ostataka bez dodavanja vezivnih sredstava. Osim energetske uštede, drveni briketi su i ekološki podobna sirovina. Sastav briketa varira od područja s obzirom na dostupnost sirovina. Sirovine se skupe i komprimiraju se u brikete, kako bi se spalilo što više i omogućio lakši prijevoz robe. Ovi briketi su vrlo različiti od ugljena, jer oni nemaju velike koncentracije karbonatnih tvari i dodanih materijala. U odnosu na fosilna goriva, briketi proizvode niske neto ukupne emisije stakleničkih plinova jer su već prošli kroz ugljikov ciklus.

Jedan od najčešćih varijacija procesa proizvodnje briketa biomase jest način na koji se biomasa suši. Proizvođači mogu koristiti torefakciju, pougljenjivanje, ili različite stupnjeve piroliza. Istraživači su zaključili da su torefakcijski procesi i karbonizacija najučinkovitiji oblici isušivanja biomase, ali korištenje briketa određuje metodu isušivanja.

Komprimiranje je još jedan čimbenik koji utječe na proizvodnju. Postoje razne tehnologije komprimiranja koje se mogu koristiti. Komprimiranje pomoću klipa se koristi za stvaranje čvrstih briketa za široku lepezu upotrebe. Vijčano istiskivanje se koristi za komprimiranje biomase u široke, homogene brikete koji zamjenjuju ugljen u zajedničkom izgaranju.